[1]
Ilahi, M., Bawono, R. and ., Z. 2024. Bentuk Nisan pada Makam Islam Kuno di Makam Datu Pangeran, Kecamatan Taliwang, Nusa Tenggara Barat (NTB). Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. 10, 3 (Feb. 2024), 464-472. DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.10639908.