Ilahi, M., Bawono, R., & ., Z. (2024). Bentuk Nisan pada Makam Islam Kuno di Makam Datu Pangeran, Kecamatan Taliwang, Nusa Tenggara Barat (NTB). Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(3), 464-472. https://doi.org/10.5281/zenodo.10639908