Ilahi, M., Bawono, R. and ., Z. (2024) “Bentuk Nisan pada Makam Islam Kuno di Makam Datu Pangeran, Kecamatan Taliwang, Nusa Tenggara Barat (NTB)”, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(3), pp. 464-472. doi: 10.5281/zenodo.10639908.